Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 7, Ngày 13/04/2019, 13:00
Danh sách báo cáo năm 2017
13/04/2019
Danh sách báo cáo năm 2017
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối ngân sách địa phương năm2017B6267/QĐ-UBND13/4/2019 Quyết định:Tải về    67-QD-UBND.pdf
File excel số liệu:Tải về    QT-2017-N-B62-TT343-83.xlsx
2Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm2017B6367/QĐ-UBND13/4/2019 File excel số liệu:Tải về    QT-2017-N-B63-TT343-83.xlsx
3Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm2017B6467/QĐ-UBND13/4/2019 File excel số liệu:Tải về    QT-2017-N-B64-TT343-83.xlsx
4Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm2017B6567/QĐ-UBND13/4/2019 File excel số liệu:Tải về    QT-2017-N-B65-TT343-83.xlsx
5Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm2017B6667/QĐ-UBND13/4/2019 File excel số liệu:Tải về    QT-2017-N-B66-TT343-83.xlsx
6Quyết toán chi tiết chi đầu tư phát triển ngân sách cấp tỉnh năm2017B66.167/QĐ-UBND13/4/2019 File excel số liệu:Tải về    QT-2017-N-B66.1-TT343-83.xlsx
7Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm2017B6767/QĐ-UBND13/4/2019 File excel số liệu:Tải về    QT-2017-N-B67-TT343-83.xlsx
8Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm2017B6867/QĐ-UBND13/4/2019 File excel số liệu:Tải về    QT-2017-N-B68-TT343-83.xlsx
9Quyết toán chi đầu tư phát triển - chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm2017B68.167/QĐ-UBND13/4/2019 File excel số liệu:Tải về    QT-2017-N-B68.1-TT343-83.xlsx


Lượt người xem:  37
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Văn Phú – Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre
Quản lý Website: Ban biên tập Website
Địa chỉ: số 20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822552 * Fax: 0275.3827211