Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
Tin tức sự kiện - Tin Chính phủ
 
Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của thủ tướng chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018. 
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 20/02/2018. 
 
 
Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 
 
Quyết định số 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018 
 
Quyết định số 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 
Thông báo số 54/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
 
 
Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 
Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” 
 
 
Đây là nội dung của Nghị định số 152/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2017, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 
 
Đây là nội dung tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày 1 tháng 7 năm 2018, Sở Tài chính có công văn số 2676/STC_TCHCSN  về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh .
STC  trân trọng đề nghị các cơ quan đơn vị, địa phương tham gia góp ý vào dự thảo nghị quyết ( Kèm dự thảo nghị quyết )
13/07/2018 9:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2019
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7/2019 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7/2019, 2538.pdf

30/08/2019 10:00 SAĐã ban hành
Quyết định 46/2016/QĐ-TTg - Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017Quyết định 46/2016/QĐ-TTg - Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục theo dân số trong độ tuổi đến trường từ 01 - 18 tuổi như sau: Đô thị: 2.148.100 đồng/người/năm; Đồng bằng: 2.527.200 đồng/người/năm; Miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu: 3.538.100 đồng/người/năm; Vùng cao - hải đảo: 5.054.400 đồng/người/năm.

Xem chi tiết quyết định tại đây, 46_2016_QD-TTg.pdf

01/12/2016 10:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2018
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6/2018 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6/2018, gia_vat_lieu_xay_dung_thang_6_nam_2018.PDF

16/07/2018 4:00 CHĐã ban hành
Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nướcThông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước
Tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu: Việc xây dựng Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước phải thực hiện theo nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm.

​Nguyên tắc này được thể hiện như sau: Những giấy tờ, thông tin liên quan đến người sử dụng đã cung cấp 01 lần thành công cho 01 cơ quan Nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thì vẫn chính những giấy tờ, thông tin đó, nếu còn giá trị sử dụng, không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau cho chính cơ quan Nhà nước đó.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thuộc, trực thuộc thì các giấy tờ, thông tin này không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau cho cơ quan thuộc, trực thuộc khác của bộ, tỉnh đó.

Ngoài ra, việc xây dựng Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước còn phải bảo đảm thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, giảm thiểu số lần người sử dụng phải đến cơ quan Nhà nước, bảo đảm thuận tiện cho người sử dụng.

Thông tư này được ban hành ngày 15/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/06/2018.

Xem chi tiết nội dung Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT, 32_2017_TT_BTTTT.pdf


11/12/2017 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2015Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2015
Ngày 20 tháng 10 năm 2015, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 10 năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015 của các phòng thuộc Sở, dự họp có các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

Xem nội dung Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2015, 4206.pdf

26/10/2015 11:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2019
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 02/2019 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 02/2019, 685_1.PDF

22/03/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông tư 83/2019/TT-BTCThông tư 83/2019/TT-BTC
Thông tư 83/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Thông tư số 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành tư nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

​Nội dung Thông tư: 832019TTBTC.pdf

20/01/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính Đầu tư thuộc Sở Tài chínhThông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính Đầu tư thuộc Sở Tài chính
Thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính Đầu tư thuộc Sở Tài chính

​Xem chi tiết nội dung Thông báo số 2771/TB-STC, 2771.pdf

19/08/2019 5:00 CHĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2019
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 01/2019 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 01/2019, tại đây

19/02/2019 2:00 CHĐã ban hành
Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 V/v Hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 151/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản côngThông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 V/v Hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 151/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 V/v Hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 151/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 144/2017/TT-BTC, 144_2017_TT_BTC.pdf

28/02/2018 3:00 CHĐã ban hành
Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợThông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ
Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 61/2017/TT-BTC,61_2017_TT_BTC.pdf

18/08/2017 11:00 SAĐã ban hành
Công văn số 454/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh Công văn số 454/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh
Công văn số 454/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

​Xem chi tiết nội dung Công văn số 454/TB-VPCP, 454_TB_VPCP.pdf

28/12/2018 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2015Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2015
Ngày 16 tháng 11 năm 2015, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 11 năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2015 của các phòng thuộc Sở, dự họp có các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

Xem nội dung Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2015, 4710.pdf

23/11/2015 10:00 SAĐã ban hành
Nghị định số 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo Nghị định số 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo
Nghị định số 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

​Xem chi tiết nội dung Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, 80_2019_ND_CP.pdf

14/11/2019 4:00 CHĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2017Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2017
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 4 năm 2017 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 4/2017: Gia_vat_lieu_xay_dung_thang_4_nam_2017.PDF

09/05/2017 3:00 CHĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2015Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2015
Để đánh giá kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của các phòng trong tháng 10 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11/2015, Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Sở cụ thể như sau:

​Xem nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2015, 4612.pdf

13/11/2015 10:00 SAĐã ban hành
 Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức viên chức Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức viên chức
Nhằm thực hiện các mục tiêu tổng quát năm 2013 do Chính phủ trình và được Quốc hội thông qua là tăng cường ổn dịnh kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo. Để thực hiện mục tiêu đề ra, hàng loạt các biện pháp đã được báo cáo nêu ra, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung chỉ đạo xây dựng và nghiên cứu các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm; thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm soát thị trường giá cả; thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ SXKD, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu; đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hoá, tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và đổi mới cơ chế tài chính đối với lĩnh vực sự nghiệp công...


 

Bộ trưởng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007-2011
, góp phần xây dựng CNXH và Bảo vệ tổ quốc

Hội nghị cũng đã được nghe tham luận từ một số Tổng cục và đơn vị thuộc Bộ như: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Vụ Pháp chế, Cục Tin học.... Các tham luận đã đưa ra​​​ một số kiến nghị hết sức thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ công nhân viên chức của ngành.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhấn mạnh năm 2012 được đánh giá là một trong những năm khó khăn nhất của ngành tài chính, nhưng bằng sự chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực cố gắng không ngừng của mỗi cán bộ công nhân viên chức trong ngành, ngành Tài chính đã từng bước vượt ra khỏi những thời điểm khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao cho, góp phần không nhỏ vào thành công chung của đất nước trong năm 2012.

11/09/2014 9:00 SAĐã ban hành
Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, mức phụ cấp trách nhiệm đối với chức danh kế toán trưởngThẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, mức phụ cấp trách nhiệm đối với chức danh kế toán trưởng
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2018 hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

KTT.jpg

Theo đó, Thông tư quy định người được bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng ở các cơ quan, đơn vị sau đây được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở:

1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan);

2. Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;

3. Cơ quan nhà nước;

4. Đơn vị sự nghiệp công lập;

5. Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

6. Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập;

7. Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước;

8. Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị - xã hội cụ thể.

Riêng đối với người được bổ nhiệm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 04/2018/TT-BNV hoặc người được bố trí làm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 04/2018/TT-BNV (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 04/2018/TT-BNV) được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.

Thông tư cũng quy định cụ thể về thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng đối với các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán, như sau:

(1) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện) bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc địa phương quản lý, sau khi có ý kiến của cơ quan nội vụ và tài chính cùng cấp;

(2) Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị;

(3) Người đứng đầu đơn vị kế toán là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

Ngoài ra, đối với đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng nhưng chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì phải bố trí phụ trách kế toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP./.

                                                                           Nhựt Trường (QLNS)


04/05/2018 9:00 SAĐã ban hành
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức viên chứcBộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức viên chức

Nhằm thực hiện các mục tiêu tổng quát năm 2013 do Chính phủ trình và được Quốc hội thông qua là tăng cường ổn dịnh kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo. Để thực hiện mục tiêu đề ra, hàng loạt các biện pháp đã được báo cáo nêu ra, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung chỉ đạo xây dựng và nghiên cứu các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm; thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm soát thị trường giá cả; thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ SXKD, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu; đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hoá, tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và đổi mới cơ chế tài chính đối với lĩnh vực sự nghiệp công...

 

 

Bộ trưởng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007-2011
, góp phần xây dựng CNXH và Bảo vệ tổ quốc

Hội nghị cũng đã được nghe tham luận từ một số Tổng cục và đơn vị thuộc Bộ như: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Vụ Pháp chế, Cục Tin học.... Các tham luận đã đưa ra một số kiến nghị hết sức thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ công nhân viên chức của ngành.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhấn mạnh năm 2012 được đánh giá là một trong những năm khó khăn nhất của ngành tài chính, nhưng bằng sự chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực cố gắng không ngừng của mỗi cán bộ công nhân viên chức trong ngành, ngành Tài chính đã từng bước vượt ra khỏi những thời điểm khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao cho, góp phần không nhỏ vào thành công chung của đất nước trong năm 2012.

27/08/2014 4:00 CHĐã ban hành
Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệpThông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 47/2019/TT-BTC, 47_2019_TT_BTC.pdf

25/10/2019 9:00 SAĐã ban hành
Báo cáo thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bến TreBáo cáo thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bến Tre
Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Báo cáo thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bến Tre

​Xem chi tiết nội dung Báo cáo số 191/BC-UBND, 191_BC_UBND.pdf

01/08/2019 4:00 CHĐã ban hành
Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Sở Tài chính tặng quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khănBan Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Sở Tài chính tặng quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
Nhằm giúp đỡ, chia sẻ với những hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được hưởng một mùa xuân ấm áp bên gia đình. Sáng ngày 01/02/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn Sở Tài chính Bến Tre trao tặng 100 phần quà cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

DSC05511.JPG

Đến dự buổi trao tặng quà:

Về phía đơn vị tài trợ có ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Sở Tài chính, bà Trương Thị Yến – Phó Giám đốc Sở Tài chính, bà Nguyễn Phạm Ngọc Quỳnh – Giám đốc Công ty xây dựng Hiệp Hòa Tiền Giang cùng các đoàn viên Chi đoàn Sở Tài chính tham dự.

Về phía đại biểu huyện, xã có ông Châu Anh Tuấn – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ba Tri, ông Mai Văn Hoàng – Chủ tịch UBMTTQVN xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri cùng đại biểu đại diện ban, ngành, đoàn thể xã và sự có mặt đông đủ của 100 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn được nhận quà.

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Sở Tài chính mong rằng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo phát huy tinh thần lao động, sản xuất, vươn lên, ổn định cuộc sống để thoát nghèo bền vững. Những phần quà gửi đến các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết thật vui tươi, đầm ấm.

Ông Mai Văn Hoàng – Chủ tịch UBMTTQVN xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri thay mặt lãnh đạo địa phương cám ơn những tình cảm quý báo của Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Sở Tài chính Bến Tre và Giám đốc Công ty xây dựng Hiệp Hòa Tiền Giang đã quan tâm chia sẻ, hỗ trợ những phần quà hết sức có ý nghĩa cho những hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Sau đây là một số hình ảnh của Chương trình tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018:

DSC05519.JPG 

DSC05522.JPG 

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi trao tặng quà

DSC05523.JPG 

Ông Mai Văn Hoàng - Chủ tịch UBMTTQVN xã An Hòa Tây phát biểu tại buổi trao tặng quà

DSC05525.JPG 

DSC05526.JPG 

DSC05527.JPG 

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Sở Tài chính phát quà cho các hộ nghèo, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

DSC05529.JPG 

DSC05531.JPG

DSC05533.JPG 

Bà Nguyễn Phạm Ngọc Quỳnh - Giám đốc Công ty xây dựng Hiệp Hòa Tiền Giang phát quà cho các hộ nghèo, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

DSC05535.JPG 

DSC05536.JPG 

DSC05537.JPG 

Bà Trương Thị Yến - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát quà cho các hộ nghèo, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

DSC05543.JPG 

Ông Châu Anh Tuấn - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ba Tri phát quà cho các hộ nghèo, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

DSC05544.JPG 

Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính phát quà cho các hộ nghèo, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

DSC05549.JPG 

Bà Cao Thị Huyền Nhi - Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính phát quà cho các hộ nghèo, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

                                                                                         Võ Hồng Pho Em (THTK)07/02/2018 8:00 SAĐã ban hành
Công văn số 1801/STC-QLNS ngày 12/05/2017 của Sở Tài chính Bến Tre về việc báo cáo nhanh kết quả thực hiện công tác THTK, CLP 06 tháng đầu năm 2017Công văn số 1801/STC-QLNS ngày 12/05/2017 của Sở Tài chính Bến Tre về việc báo cáo nhanh kết quả thực hiện công tác THTK, CLP 06 tháng đầu năm 2017
Công văn số 1801/STC-QLNS ngày 12/05/2017 của Sở Tài chính Bến Tre về việc báo cáo nhanh kết quả thực hiện công tác THTK, CLP 06 tháng đầu năm 2017.

​Xem chi tiết nội dung Công văn số 1801/STC-QLNS, 1801.pdf

Tập tin đính kèm,BC THTK CLP 2017.rar

15/05/2017 10:00 SAĐã ban hành
Bộ Tài chính đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèoBộ Tài chính đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Ngày 26/6/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 797/QĐ-TTg về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc gia đình cận nghèo, theo đó, kể từ ngày 01/01/2012, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 70% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. Thực hiện Quyết định này, hầu hết các địa phương đã thực hiện nâng mức hỗ trợ đóng bảo BHYT cho người cận nghèo bằng 70% mức đóng; nhiều địa phương đã trích kinh phí từ ngân sách địa phương để nâng mức hỗ trợ cho người cận nghèo từ 80% đến 100% mức đóng (Hà Giang, Thái Nguyên, Hải Dương, Ninh Bình, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Khánh Hoà, Kiên Giang, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Bạc Liêu…). Mặc dù đã được hỗ trợ đến 70% mức đóng BHYT nhưng vẫn còn nhiều người thuộc dạng hộ cận nghèo, nhất là người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống tại 62 huyện nghèo chưa có điều kiện tham gia BHYT hoặc nếu có chỉ những người ốm đau, bệnh tật mới tham gia BHYT. Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo được thực hiện theo Nghị quyết số 30a/2008/NĐ-CP ngay 27/12/2008 của Chính phủ, thời gian thực hiện đến năm 2020. Những năm qua Nhà nước đã thực hiện đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ đối với 62 huyện nghèo (đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập…) nhằm thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ mới triển khai được gần 4 năm, người dân thuộc 62 huyện nghèo còn gặp nhiều khó khăn do các huyện đều nằm ở vùng núi, địa hình chia cắt, điều kiện thời tiết không thuận lợi, thường xuyên xảy ra lũ quét, lũ ống, trình độ sản xuất lạc hậu,… kết quả thực hiện giảm nghèo chưa vững chắc vẫn cần sự hỗ trợ của Nhà nước.

Trước thực trạng đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người thuộc hộ nghèo mới thoát nghèo không bị tái nghèo do phát sinh các chi phí điều trị ốm đau, bệnh tật và người thuộc hộ cận nghèo tại các vùng đặc biệt khó khăn đều được tham gia BHYT, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Theo dự thảo, mức NSNN hỗ trợ nghèo bằng 100% mức đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo, gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 05 năm sau khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 01/01/2013 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 01/012013 chưa đủ 05 năm, thời gian còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, thời gian hỗ trợ thấp nhất là 01 năm; người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại vùng thuộc huyện nghèo theo quy định của Chính phủ.

Đối với các đối tượng người thuộc hộ cận nghèo còn lại được NSNN hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định tại Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ (tối thiểu bằng 70% mức đóng BHYT).

Cũng theo dự thảo Quyết định, ngân sách trung ương hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi; ngân sách trung ương hỗ trợ 50% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%; các địa phương còn lại, bố trí từ ngân sách địa phương.

Bộ Tài chính cũng cho biết về dự kiến kinh phí thực hiện. Với mức NSNN hỗ trợ như dự thảo Quyết định, dự kiến trong năm 2013 sẽ có khoảng 3 triệu người cận nghèo tham gia BHYT; số kinh phí NSNN cần bố trí khoảng 1.306 tỷ đồng, trong đó: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cận nghèo khoảng 382 tỷ đồng, các đối tượng còn lại khoảng 923 tỷ đồng.

Về nguồn kinh phí gồm: (1). Nguồn NS trung ương, trong năm 2013 đã cân đối được khoảng 1.082 tỷ đồng, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của năm 2012, trong đó: nguồn đã bố trí để hỗ trợ người cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp mà có mức sống ttrung bình năm 2012 chưa sử dụng chuyển năm 2013 khoảng 532 tỷ dồng; cân đối ngân sách nhà nước năm 2013 dành khoảng 450 tỷ đồng; dự kiến sử dụng một phần từ nguồn viện trợ không hoàn lại của EU giai đoạn 2012-2014 khoảng 100 tỷ đồng; (2). Nguồn ngân sách địa phương (gồm: các địa phương tự cân đối được NSNN và các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%) tự bố trí khoảng 224 tỷ đồng.​

27/08/2014 5:00 CHĐã ban hành
Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2017Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2017
Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 11651/BTC-NSNN về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương (NSĐP) những tháng cuối năm 2017.

06.JPG

Theo đó, Bộ Tài chính nhận định tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng đầu năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực vẫn khó khăn, tình hình bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của người dân, từ đó, tác động đến thu và điều hành cân đối NSNN.

Trong bối cảnh đó, nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2017 theo dự toán đã được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017; Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, chỉ đạo các cơ quan có liên quan của địa phương phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để giảm số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2017; Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao ở mức cao nhất, để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

Hai là, chỉ đạo cơ quan tài chính tham mưu giúp UBND các cấp quản lý chi NSNN theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định. Trong đó:

- Chủ động điều hành đảm bảo cân đối NSĐP, tổ chức chi ngân sách theo, dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) và chủ động dành nguồn để thực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành, giảm nguồn NSTW phải hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.

- Quản lý, sử dụng dự phòng chi NSĐP tập trung cho các mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh theo quy định của của Luật NSNN và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự báo khả năng thu NSTW năm 2017 rất khó khăn, không có nguồn hỗ trợ xử lý hụt thu cho các địa phương. Vì vậy, trường hợp thu NSĐP dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối NSĐP, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội; xóa đói giảm nghèo, cụ thể:

+ Cân đối các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương (sử dụng tối đa 70% quỹ dự trữ tài chính, kết dư ngân sách) để bù đắp số giảm thu.

+ Sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi đã đảm bảo nguồn thực hiện tiền lương theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng và các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành phần NSĐP đảm bảo theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Trường hợp sau khi sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp không đảm bảo bù đắp số giảm thu, phải thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán năm 2017 sang thực hiện năm 2018 và các năm sau.

+ Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp khó khăn, xảy ra thiêu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét, xử lý.

Ba là, khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngắn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017 thúc đấy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giai ngắn ke hoạch vốn đầu tư công.

Bốn là, tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020; Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn. Thực hiện các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho DN theo chỉ đạo của Chính phủ; Nâng cao hiệu quả hoạt động của DN.

Năm là, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra và cơ cấu lại NSNN chi cho các lĩnh vực này./.

                                                                                                    Nhựt Trường

11/09/2017 5:00 CHĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2016Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2016
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 01 năm 2016 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

​Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2016, gia_vlxd_thang_01_nam_2016.PDF

Tập tin đính kèm: gia_vlxd_thang_01_nam_2016.rar

16/02/2016 9:00 SAĐã ban hành
Phối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí, lệ phíPhối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí, lệ phí
Phối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí, lệ phí

​Xem chi tiết nội dung Công văn số 99/STC-TCHCSN, 99_STC_TCHCSN.pdf

Danh mục phí lệ phí đính kèm, Danh muc phi le phi.rar

30/01/2020 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5 năm 2015Thông báo giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5 năm 2015
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5/2015 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo:

​Tải giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5/2015, 1944_1.PDF

10/06/2015 3:00 CHĐã ban hành
Thi hành pháp luật và pháp luật tài chính trong lĩnh vực ASXH: Dấu ấn nổi bậtThi hành pháp luật và pháp luật tài chính trong lĩnh vực ASXH: Dấu ấn nổi bật

Ban hành nhiều chương trình, chính sách ASXH

 

Đánh giá về việc thực thi các chính sách ASXH ở Việt Nam, TS. Vũ Nhữ Thăng - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính nhấn mạnh, những năm qua, pháp luật về ASXH đã được ban hành và triển khai thực hiện với nhiều chương trình như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chính sách bảo trợ xã hội, ưu đãi xã hội và dịch vụ xã hội. Theo đó, với công tác đảm bảo ASXH đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, cụ thể: Số hộ nghèo giảm từ 28,9% (năm 2002) xuống còn 12,6% (năm 2011) và năm 2012 ước tính khoảng 11,3 đến 11,5%; chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn giảm từ 2,29 lần (năm 1999) còn 1,98 lần (năm 2010); đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

 

Đối với BHXH, hình thức BHXH bắt buộc được áp dụng cho toàn bộ khu vực chính thức. Năm 1995 cả nước có 2,2 triệu người tham gia loại bảo hiểm này thì đến 2010 con số đã tăng lên 9,3 triệu người và năm 2011 là 10,1 triệu người; đối với BHYT, BHYT bắt buộc cũng áp dụng cho người lao động trong khu vực chính thức, BHYT tự nguyện cho các đối tượng học sinh, sinh viên và mọi người dân, người nghèo được cấp thẻ BHYT, người cận nghèo được hỗ trợ theo tỷ lệ % mức đóng thẻ BHYT. Số lượng người tham gia BHYT ngày càng tăng từ 3,7 triệu người năm 1993 lên khoảng 57 triệu người năm 2011; đối với bảo hiểm thất nghiệp, mặc dù mới thực hiện từ năm 2009 nhưng đã có 7,96 triệu người tham gia năm 2011. 

Bên cạnh các chính sách ASXH theo nguyên tắc đóng-hưởng thì các chương trình trợ giúp xã hội không dựa trên nguyên tắc đóng-hưởng cũng ngày càng gia tăng, nguồn NSNN trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội ngày càng mở rộng. Các chính sách trợ giúp xã hội (cả thường xuyên và đột xuất) được thực hiện rộng hơn về quy mô, đối tượng thụ hưởng với mức trợ giúp ngày càng tăng. Kinh phí trợ giúp thường xuyên từ NSNN và số người được thụ hưởng tăng nhanh từ 113 tỷ đồng cho hơn 180 nghìn người (năm 2001) tăng lên 4.500 tỷ đồng cho hơn 1,6 triệu người (năm 2010). Hàng năm, Nhà nước còn trợ cấp đột xuất hàng nghìn tỷ đồng (riêng năm 2009 là 5.000 tỷ đồng) và hàng chục nghìn tấn lương thực, chủ yếu là để trợ giúp khắc phục thiên tai.

 

Đối với thực hiện chính sách người có công, mặc dù số lượng người hưởng chính sách có xu hướng giảm từ 2,8 triệu người năm 2001 xuống 1,4 triệu người năm 2011 nhưng mức trợ cấp lại tăng lên (mức trợ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh năm 2012 tăng 26,7% so với trước đó, từ 876.000 đồng lên 1.110.000 đồng theo Nghị định số 47/2012/NĐ-CP); Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Chính phủ cũng đã đến với người nghèo và các đối tượng chính sách trong cả nước với mức hỗ trợ vốn cho trên 12,2 triệu luợt hộ nghèo.

 

TS. Vũ Nhữ Thăng cho biết, đối với năm 2012, ngân sách đã chi trả đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi ASXH đã bố trí trong dự toán NSNN cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Tổng số kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2012 khoảng 323.920 tỷ đồng, bằng 35,8% tổng chi NSNN. Trong đó, thứ nhất, chi hỗ trợ để thực hiện cải cách tiền lương (nâng lương tối thiểu chung và phụ cấp công vụ) là khoảng 260.900 tỷ đồng, tăng 38,7% so với thực hiện năm 2011; Thứ hai là nhóm chính sách chi hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng khoảng 53.940 tỷ đồng. Nhóm này bao gồm các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH các xã, hỗ trợ huyện nghèo, hỗ trợ mô hình xây dựng nông thôn mới, chính sách bảo trợ xã hội, chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; Thứ ba là nhóm chính sách thực hiện thông qua hình thức miễn, giảm các khoản đóng góp của dân (một số loại thuế, thủy lợi phí, tiền thuê đất,…) khoảng 4.200 tỷ đồng; Thứ tư là nhóm chính sách thực hiện thông qua kênh tín dụng ưu đãi (cho vay đối với đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…) khoảng 4.880 tỷ đồng.​

27/08/2014 5:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Văn Phú – Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre
Quản lý Website: Ban biên tập Website
Địa chỉ: số 20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822552 * Fax: 0275.3827211