Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
 Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức viên chức Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức viên chức
Nhằm thực hiện các mục tiêu tổng quát năm 2013 do Chính phủ trình và được Quốc hội thông qua là tăng cường ổn dịnh kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo. Để thực hiện mục tiêu đề ra, hàng loạt các biện pháp đã được báo cáo nêu ra, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung chỉ đạo xây dựng và nghiên cứu các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm; thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm soát thị trường giá cả; thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ SXKD, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu; đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hoá, tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và đổi mới cơ chế tài chính đối với lĩnh vực sự nghiệp công...


 

Bộ trưởng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007-2011
, góp phần xây dựng CNXH và Bảo vệ tổ quốc

Hội nghị cũng đã được nghe tham luận từ một số Tổng cục và đơn vị thuộc Bộ như: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Vụ Pháp chế, Cục Tin học.... Các tham luận đã đưa ra​​​ một số kiến nghị hết sức thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ công nhân viên chức của ngành.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhấn mạnh năm 2012 được đánh giá là một trong những năm khó khăn nhất của ngành tài chính, nhưng bằng sự chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực cố gắng không ngừng của mỗi cán bộ công nhân viên chức trong ngành, ngành Tài chính đã từng bước vượt ra khỏi những thời điểm khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao cho, góp phần không nhỏ vào thành công chung của đất nước trong năm 2012.

11/09/2014 9:00 SAĐã ban hành
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dânTiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2018 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Untitled 3.jpg

Theo đó, Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, gồm: (1) Xe ô tô phục vụ công tác của các chức danh; (2) Xe ô tô phục vụ công tác chung; (3) Xe ô tô chuyên dùng.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo cấp bậc chức quân hàm trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân được quy định như sau:

- Đại tướng được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác;

- Thượng tướng, Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác, giá mua tối đa là 1.100 triệu đồng/xe;

- Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác, giá mua tối đa là 920 triệu đồng/xe;

- Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đi công tác với giá mua tối đa 820 triệu đồng/xe;

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chức danh tại doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Bên cạnh đó, với trường hợp một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô hoặc vừa có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô theo chức danh lãnh đạo vừa có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô theo cấp bậc quân hàm nêu trên thì được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất.

Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ mà xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế theo quy định thì người thay thế tiếp tục sử dụng, không trang bị mới cho đến khi đủ điều kiện thay thế xe ô tô theo quy định.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

Untitled 4.jpg

Nghị định cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe tô tô phục vụ công tác chung. Cụ thể, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên hoặc cán bộ có hệ số lương từ 7,3 trở lên tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân mà không thuộc đối tượng sử dụng xe ô tô theo chức danh được sử dụng xe tô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác.

Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho cán bộ nêu trên thực hiện theo quy định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng; định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Công an. Số lượng xe ô tô trang bị cho từng cơ quan, đơn vị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cho phù hợp nhưng không vượt quá số lượng xe ô tô quy định tại Nghị định này.

Trường hợp do yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, đặc biệt, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung cho các chức danh không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này nêu trên khi đi công tác.

Nghị định cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ công tác chung của ban quản lý dự án; giá mua xe ô tô; thay thế xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; sắp xếp lại, xử lý xe ô tô.

Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2018. Kể từ khi có hiệu lực, Nghị định số 85/2018/NĐ-CP sẽ thay thế Quyết định số 161/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2008 về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quyết định số 40/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2014 về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân./.

                                                                Nhựt Trường (QLNS)
02/07/2018 5:00 CHĐã ban hành
Triển khai thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm học 2019-2020 của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội NewTriển khai thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm học 2019-2020 của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
Triển khai thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm học 2019-2020 của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
15/07/2019 10:00 SAĐã ban hành
Chế độ cho Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi năm 2015Chế độ cho Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi năm 2015
Ngày 09 tháng 3 năm 2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2015/NĐ-CP về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, Nghị định này được áp dụng đối với cán bộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn.

Riêng đối với trường hợp cán bộ thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.

Nghị định lần này cũng quy định các chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho tổng số hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu như: Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Bên cạnh đó, trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Nghị định này thay thế Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Tải Chế độ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi năm 2015, VanBanGoc_26.2015.ND.CP.pdf

                                                                                                       Nhựt Trường (P.QLCS)

22/04/2015 11:00 SAĐã ban hành
Đón xuân mới và những câu chuyện thoát nghèoĐón xuân mới và những câu chuyện thoát nghèo

Thoát nghèo nhờ nghề quay chậu kiểng

Gia đình anh Nguyễn Văn Lướt ở ấp Định Nhơn xã Định Thủy trước đây thuộc diện nghèo khó, nhà có 4 nhân khẩu, nhưng chỉ có 700m2 đất, anh sống bằng nghề làm mướn: từ phụ hồ và đi cưa cây khắp nơi để nuôi con ăn học …, công việc tất bật từ năm này qua năm khác nhưng cuộc sống vẫn luôn thiếu trước hụt sau. 

Image
Gia đình anh Lướt tất bật việc làm chậu vào những ngày cuối năm

Cơ may lại đến với gia đình anh Lướt khi hội nông dân xã mở lớp dạy nghề quay chậu kiểng. Học xong, anh quyết tâm theo đuổi nghề này. Anh mở cơ sở quay chậu kiểng tại nhà và truyền nghề lại cho vợ con cùng làm. Từ đồng vốn ít ỏi ban đầu, anh mua cát, xi măng về trộn và quay chậu để bán. Ban đầu, bà con xung quanh trong xóm ấp biết anh làm nghề này và đặt mua chậu ngày càng nhiều. Tùy kích cỡ từng chậu mà anh bán với giá từ 25.000 – 160.000 đồng/chậu. Sau khi trừ đi mọi khoảng chi phí anh lãi mỗi chậu từ 15.000 – 60.000 đồng. Mỗi tháng anh có thu nhập từ 5 -7 triệu đồng từ nghề quay chậu kiểng.

Anh Lướt nhớ lại: “Nhiều năm sống trong cảnh nghèo khó không đất sản xuất vợ chồng tôi phiêu bạc khắp nơi làm mướn, làm thuê có thu nhập nuôi con và lo bữa cơm no từng ngày. Tích lũy số tiền đi làm mướn có được tôi đầu tư hết vốn liếng mua một con bò khởi nghiệp, bán lứa bò đầu tiên tôi mua một cái cưa cây đi cưa cây mướn khắp nơi làm công cụ sinh sống. Nhờ chính sách hỗ trợ người nghèo bằng những lớp đào tạo nghề nên tôi mới có ý định mở cơ sở quay chậu kiểng và có được cuộc sống sung túc như ngày hôm nay”.

Trong thời gian gần đây, phong trào chơi cây cảnh phát triển mạnh kéo theo nghề quay chậu kiểng cũng phát triển theo. Sản phẩm chậu kiểng bán ra ngày càng nhiều, bình quân mỗi năm anh Lướt bán ra trên 1000 chậu. Theo anh Lướt cho biết: mỗi ngày một lao động có thể sản xuất ra 10 chậu kiểng. Bình quân mỗi năm anh thu lãi trên 50 triệu đồng. Đã hơn 1 năm làm nghề quay chậu kiểng kinh tế gia đình anh Lướt đã khá hẳn lên. Đầu năm nay, anh thấy cuộc sống gia đình mình có thu nhập ổn định, gia đình anh lại có cơ sở sản xuất phát triển nên anh đem trả sổ hộ nghèo tự thân vươn lên. Nhìn nhận về thành quả đã đạt được anh Lướt rút ra bài học thoát nghèo không phải đi đâu xa, nếu có quyết tâm thì trên chính mảnh đất của quê hương cũng có thể vươn lên làm giàu. Anh Lướt vui vẻ nói: “Tết năm nào sản phẩm chậu kiểng cũng bán được nhiều, bởi ngày Tết người dân thường có thói quen trưng bày chậu kiểng trước nhà nên vào những tháng gần giáp Tết, sản phẩm chậu kiểng của tôi có rất nhiều người tới đặt mua. Những ngày tết đã gần kề, thú chơi cây cảnh của người dân phát triển mạnh, để đáp ứng đủ sản phẩm cung cấp cho khách hàng, gia đình anh phải tăng công suất gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường.

Là một trong những hộ thoát nghèo tiêu biểu của xã Định Thủy, gia đình anh Lướt rất thấm thía cái nghĩa tình mà Đảng, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn để anh phát triển nghề quay chậu kiểng như hôm nay. Cuộc sống gia đình anh hiện tại đã vượt qua những khó khăn. Nghe tôi bàn chuyện về đời sống hiện tại của gia đình, anh Lướt vui vẻ cho biết, bây giờ thì chưa giàu sang, cuộc sống cũng tạm ổn.

Từ hai bàn tay trắng, anh Lướt đã nỗ lực vươn lên cất được ngôi nhà khang trang và đang dự tính mở rộng cơ sở sản xuất nghề quay chậu kiểng. Tết năm nay, gia đình anh đã thoát nghèo và đón xuân đầm ấm hơn mọi năm.

Thoát nghèo từ đồng vốn nhỏ

Cùng chung niềm vui đón năm mới như gia đình anh Lướt, quyết tâm vượt lên cái nghèo đó là câu chuyện vượt khó, thoát nghèo của gia đình chị Châu Thị Tiên ở ấp Thành Long xã Thành Thới A. 

Xuất thân trong một gia đình nghèo, gia đình chị Châu Thị Tiên trước đây sống trong căn nhà lá tạm bợ. Dù lao động vất vả nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước, hụt sau. Công việc hàng ngày của vợ chồng chị là đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống và nuôi 2 đứa con ăn học. Được sư quan tâm của chính quyền địa phương các cấp, gia đình chị Tiên được hỗ trợ vay vốn 24 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội cho con ăn học trong 4 năm liền và vay 10 triệu đồng từ chương trình vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, anh chị đắp đổi đồng vốn lo cho con và tiền tích lũy được do làm thuê làm mướn anh chị dành dụm mua một con bò với giá 5 triệu đồng về nuôi, bán lứa bò đầu tiên chị lấy vốn phát triển mới 2 con bò khác. Cứ thế chị đã duy trì phát triển nuôi bò nhiều năm liền, mỗi lứa bò từ 1 -2 con, nhờ đó đã tạo cho gia đình chị luôn có nguồn thu nhập ổn định. 

Image
Gia đình chị Châu Thị Tiên luôn kì vọng vào bán lứa bò đón Tết

Chia sẻ về quá trình vươn lên thoát nghèo, chị Tiên cho biết: “Trước kia, gia đình tôi rất khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và chịu khó lao động và nhờ biết xoay sở đồng vốn hiệu quả nên vợ chồng tôi không phải sống trong cảnh nghèo khó nữa. Hiện nay, cuộc sống gia đình tôi đã tương đối ổn định”.

Những ngày Tết đang đến gần, chị Tiên kì vọng bán lứa bò mới, mơ ước của chị là sẽ trả toàn bộ số vốn vay 10 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ người nghèo vay vốn. Tết năm nay, gia đình chị Tiên đón năm mới với nhiều dự định trong tương lai. Chị Tiên chia sẻ trong niềm vui: “Tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho những hộ nghèo như tôi được vay vốn cho con ăn học thành đạt và có điều kiện thoát nghèo. Nay con tôi đã tốt nghiệp Đại học ngành dược, ra trường có việc làm ổn định, gia đình tôi không phải lo toan nhiều nữa, kinh tế gia đình tôi cũng tạm ổn. Năm nay tôi đăng kí thoát khỏi danh sách hộ nghèo và gia đình tôi càng phấn đấu trong phát triển kinh tế vươn lên hơn nữa trong thời gian tới”. Ý chí vượt khó vươn lên của gia đình chị Tiên nay đã thành hiện thực, Tết này là cái Tết đầu tiên gia đình chị được đón Tết đầm ấm hơn.

​Câu chuyện thoát nghèo của hai gia đình tràn đầy niềm tin và hy vọng khi được tiếp cận được nguồn vốn vay chăm lo cho con cái học hành và có điều kiện phát triển kinh tế vượt khó thoát nghèo đón một năm mới trong niềm vui trọn vẹn sẽ càng thêm ý nghĩa…​

27/08/2014 5:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 2239/QĐ-BTC ngày 27/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chínhQuyết định số 2239/QĐ-BTC ngày 27/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính
Quyết định số 2239/QĐ-BTC ngày 27/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính

​Xem chi tiết nội dung Quyết định số 2239/QĐ-BTC, 2239_QD_BTC.PDF

28/12/2018 4:00 CHĐã ban hành
Thông tư 194/2012/TT-BTC về việc Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.Thông tư 194/2012/TT-BTC về việc Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 194/2012/TT-BTC về việc Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

​Thông tư này áp dụng đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, tổ chức khác có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện việc tạo lập thông tin điện tử trên môi trường mạng phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị ở trung ương và các địa phương.

Tạo lập, chuyển đổi thông tin điện tử và số hoá thông tin (sau đây gọi chung là tạo lập thông tin điện tử) là tạo ra các cơ sở dữ liệu điện tử được sử dụng để cung cấp thông tin trên môi trường mạng, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị.

Xem nội dung Thông tư 194/2012/TT-BTC về việc Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, Thong_tu_194_2012_TT_BTC.pdf

27/10/2016 11:00 SAĐã ban hành
Công văn số 973/STC-TCHCSN ngày 27/3/2019 của Sở Tài chính về việc phổ biến Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chínhCông văn số 973/STC-TCHCSN ngày 27/3/2019 của Sở Tài chính về việc phổ biến Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính
Công văn số 973/STC-TCHCSN ngày 27/3/2019 của Sở Tài chính về việc phổ biến Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính

​Xem chi tiết nội dung Công văn số 973/STC-TCHCSN, 973.pdf

Đính kèm Thông tư số 06/2019/TT-BTC, 06_2019_TT_BTC.pdf


28/03/2019 5:00 CHĐã ban hành
Khai giảng lớp tập huấn kế toán ngân sách xã, phường KTXA 6.0 huyện Châu ThànhKhai giảng lớp tập huấn kế toán ngân sách xã, phường KTXA 6.0 huyện Châu Thành
Sáng ngày 26/11/2014 tại phòng máy Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, Hội Kế toán tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm dữ liệu và triển khai CNTT tài chính tại Tp.HCM đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính-kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn cho 22 học viên là cán bộ kế toán ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

lop ktxa 6.jpg

Đến tham dự lớp tập huấn có đồng chí Phan Tấn Phát, Ủy viên thường vụ BCH Hội Kế toán, Trưởng phòng Tin học; Đồng chí Nguyễn Trọng Trãi, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu và triển khai CNTT tại Tp.HCM cùng kế toán chuyên quản ngân sách xã của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành và cán bộ tài chính kế toán các xã, thị trấn.

Đồng chí Phan Tấn Phát thông báo khai mạc lớp tập huấn, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản về ngân sách xã, những chuyên đề mà kế toán xã cần quan tâm để thực hiện đúng trong công tác chuyên môn của mình.

hinh 1.jpg

Khóa học diễn ra trong 3 ngày từ ngày 26/11/2014 đến ngày 28/11/2014. Tại đây, các học viên được hướng dẫn kỹ thuật cài đặt, sử dụng các tính năng, tiện ích của phần mềm kế toán ngân sách xã phiên bản 6.0 trong quá trình triển khai công tác kế toán, tài chính cấp xã như: Quy trình khi bắt đầu sử dụng phần mềm, quy trình hạch toán kế toán các nghiệp vụ thu chi ngân sách như: Thu tiền mặt, nộp tiền thu vào tài khoản Kho Bạc, thu bổ sung cân đối ngân sách xã, quy trình hạch toán lương và bảo hiểm…, Ngoài ra, các học viên cũng được hướng dẫn tìm hiểu chế độ kế toán, các văn bản quản lý nhà nước và các khoản huy động hợp pháp đối với cấp xã.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ kế toán, ngân sách xã trên địa bàn huyện Châu Thành nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ quản lý tài chính-kế toán ngân sách cho cán bộ chuyên quản ngân sách và ứng dụng phần mềm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, giúp cho chính quyền cấp cơ sở nhận thức được đầy đủ và trách nhiệm của mình trong việc quản lý, điều hành ngân sách đúng quy định, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ xử lý quyết toán cuối năm 2014 và phân khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015./.

Một số hình ảnh lớp tập huấn kế toán ngân sách xã KTXA 6.0:

hinh 2.jpg

hinh 3.jpg

hinh 4.jpg

hinh 5.jpg
                                                                                                   Pho Em (P.TH)

16/12/2014 4:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bến TreQuyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bến Tre
Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bến Tre

​Xem chi tiết nội dung Quyết định số 67/QĐ-UBND, 67.pdf

31/01/2019 2:00 CHĐã ban hành
DANH MỤC LOẠI KHOẢNDANH MỤC LOẠI KHOẢN
28/08/2014 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo số 54/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệpThông báo số 54/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Thông báo số 54/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

​Xem chi tiết nội dung Thông báo số 54/TB-VPCP, 54_TB_VPCP.pdf

28/02/2018 3:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018Quyết định số 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018
Quyết định số 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018

​Xem chi tiết nội dung Quyết định số 172/QĐ-TTg, 172_QD_TTg.pdf

28/02/2018 3:00 CHĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2016Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2016
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 4 năm 2016 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2016, Gia_vlxd_thang_4_nam_2016.PDF

Tập tin đính kèm, Gia_vlxd_thang_4_nam_2016.rar

17/05/2016 8:00 SAĐã ban hành
Đại hội công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020Đại hội công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020
Sáng ngày 21/4/2015, Sở Tài chính Bến Tre đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ mới, thông qua nghị quyết của đại hội.

DSC03133.JPG

Tham dự đại hội có đồng chí Trương Thị Yến – Quyền Giám đốc Sở Tài chính, đ/c Võ Văn Ninh – Phó giám đốc, đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Phó Giám đốc, cùng gần 60 đại biểu đại diện cho toàn thể công đoàn viên trong sở. Đến tham dự tại đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

DSC03142.JPG

Công đoàn viên đại diện các công đoàn bộ phận trong sở tham dự đại hội

Sau khi bầu ra đoàn chủ tịch điều hành đại hội cùng đoàn thư ký, Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 – 2020 được khai mạc và diễn ra trong không khí hết sức trang trọng. Với tư cách là Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2012-2015, đ/c Võ Văn Ninh đã báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015 và trình bày phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

DSC03139.JPG

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

DSC03140.JPG

Đoàn thư ký đại hội

Theo báo cáo tổng kết, nhiệm kỳ 2012 - 2015 Sở Tài chính có 4 công đoàn bộ phận với 59 công đoàn viên. Trong đó có 32 công đoàn viên là nữ, 44 công đoàn viên là đảng viên; về trình độ chính trị : có 01 đại học, 14 Cao cấp, và 40 tương đương trung cấp theo quy định; về  chuyên môn : có 06 Thạc sĩ, 50  đại học,  01 trung cấp. (đang chờ bảo vệ luận án và học thạc sĩ 06 đồng chí); về tin học có 02 cử nhân, 01 cao đẳng, 03 trung cấp, 23 chứng chỉ B, 36 chứng chỉ A; trình độ ngoại ngữ có 05 cử nhân, 03 chứng chỉ C, 27 chứng chỉ B và 22 chứng chỉ A. Mặc dù còn một số hạn chế và tồn tại, nhưng công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cán bộ công chức và nhân viên; đồng thời tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ làm việc hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ công chức và nhân viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chủ trương công tác công đoàn. Đặc biệt, tổ chức nhiều hoạt động đảm bảo quyền lợi của các nữ công đoàn viên. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được và quyết tâm khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Một số công đoàn viên tại đại hội đã đưa ra những ý kiến đóng góp chân thành nhằm hoàn thiện hơn nữa phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn sơ cở trong nhiệm kỳ tới.

Với sự nhất trí cao độ của các công đoàn viên tại đại hội về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội đã tiến hành bầu cử một cách công bằng và minh bạch. Kết phúc phiên bầu cử, có 09 đồng chí được tín nhiệm và bầu vào BCH Công đoàn cơ sở Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm: Đ/c Võ Văn Ninh (Phó Giám đốc), đ/c Trần Ngọc Thuỷ(Chánh Văn phòng), đ/c Phan Tấn Phát (Trưởng phòng Tin học), đ/c Lê Văn Riếp (Chánh Thanh tra), đ/c Nguyễn Hữu Thuần (Phó Trưởng phòng TCDN), đ/c Nguyễn Thế Phong (Phó Trưởng phòng Đầu tư), đ/c Đỗ Hiền Trí (Phó Chánh văn phòng), đ/c Dương Xuân Hiền (Chuyên viên phòng Ngân sách - HCSN), đ/c Đỗ Phước Thiện (Phó Trưởng phòng Vật giá). Đ/c Võ Văn Ninh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch. Ngoài ra, Đại hội cũng đã bầu ra 5 đại biểu đi dự đại hội công đoàn viên chức tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại diện công đoàn cấp trên, ông Nguyễn Văn Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cũng có bài phát biểu tại đại hội. Nhất trí với phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Sở Tài chính trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng uỷ và Ban Giám đốc Sở Tài chính, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của các công đoàn viên, Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa Công đoàn cơ sở Sở Tài chính phát triển lên tầm cao mới. 

DSC03163.JPG

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

Một số hình ảnh Đại hội công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020:

DSC03137.JPG

DSC03157.JPG

Ông Nguyễn Văn Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

DSC03141.JPG

DSC03145.JPG

DSC03146.JPG

DSC03147.JPG

DSC03148.JPG

DSC03149.JPG

DSC03156.JPG

DSC03151.JPG

DSC03154.JPG

DSC03129.JPG

DSC03132.JPG

                                                                                                Pho Em (P.TH)


25/04/2015 2:00 CHĐã ban hành
Bộ Tài chính kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và phát động công đức tri ân các Anh hùng, Liệt sỹBộ Tài chính kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và phát động công đức tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ

Phát biểu tại diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Hùng Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Từ tiền thân là đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại núi rừng Việt Bắc ngày 22/12/1944, trải qua 68 năm, dưới sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc của nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, góp phần to lớn cùng toàn dân tạo nên những kỳ tích trong chống ngoại xâm và bảo vệ tổ quốc xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”

Trong những năm gian khổ của những cuộc chiến tranh suốt thế kỷ 20, hàng triệu người con đất nước, trong đó có hàng chục nghìn cán bộ ngành Tài chính đã lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhiều người trong số đó đã không bao giờ trở về, họ là những Anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống cho tương lai tươi sáng của dân tộc, cho cuộc sống tươi sáng ngày hôm nay.

 

 

Chủ tịch Hội CCB cơ quan Bộ Nguyễn Hùng Minh ôn lại truyền thống vẻ vang 
của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng

Chiến tranh đi qua hòa bình lập lại, những chiến sỹ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở lại với đời thường của mình, tiếp tục đóng góp cống hiến xây dựng quê hương, cơ quan, đơn vị. Ghi nhận những đóng góp to lớn của các Cựu chiến binh trong thời chiến cũng như thời bình, Đảng và Nhà nước đã ra Nghị quyết thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989), ngày 6/12 hàng năm cũng là ngày truyền thống CCB Việt Nam, đồng thời quyết định chọn ngày 22/12, ngày thành lập QĐND Việt Nam là ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Ngày 22/12/2004, Hội CCB cơ quan Bộ Tài chính được thành lập. Sau hơn 08 năm thành lập, Hội đã có sự phát triển đáng kể cả về tổ chức và số lượng hội viên: Tổ chức Hội được kiện toàn tăng cả về số đầu mối và Hội viên. Đến nay Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính gồm 20 tổ chức cơ sở Hội trực thuộc. Lực lượng Cựu chiến binh, cựu quân nhân của cơ quan Bộ Tài chính vẫn luôn giữ vững và phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu trong công tác và học tập; luôn nêu cao tinh thần vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trân Tài chính

 

Đồng chí Phùng Khắc Đăng trao tặng Kỷ niệm chương 
Vì sự nghiệp CCB Việt Nam cho lãnh đạo Bộ Tài chính

Nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích góp phần xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã quyết định tặng “Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam” cho 04 đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Điều đặc biệt có ý nghĩa, ngay trong Lễ kỷ niệm này, hưởng ứng “Lời Kêu gọi chung tay góp sức xây dựng giai đoạn II nâng cấp Khu hành Lễ nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9” của Ban Cán Sự Đảng Bộ Tài chính ngày 17/12/2012, đồng chí Nguyễn Đức Chi, Phó trưởng Ban chỉ đạo, vận động công đức đã thay mặt Ban chỉ đạo đọc lời kêu gọi của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính nêu cao truyền thống và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" tiếp tục dành tình cảm, trí tuệ, công sức và vật chất để chung tay xây dựng giai đoạn II của công trình Khu hành Lễ Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, góp phần tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Phó trưởng ban chỉ đạo, vận động công đức 
đọc Lời kêu gọi của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính

Đáp lại lời kêu gọi của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, đồng chí Dương Đức Minh, Chủ tịch Công đoàn thay mặt cán bộ công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn Bộ Tài chính đồng tâm hưởng ứng: Tiếp tục cùng cán bộ toàn ngành, công đức đóng tóp tự nguyện mỗi cá nhân ít nhất 1 ngày thu nhập thực tế; Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ vào khả năng nguồn quỹ hợp pháp tích cực công đức đóng góp kinh phí để xây dựng cải tạo giai đoạn II và tổ chức khánh thành toàn bộ công trình vào ngày kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Tài chính 28/8/2013.

 

Đồng chí Dương Đức Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính phát biểu tại buổi Lễ

Chủ tịch Công đoàn Dương Đức Minh cũng đề nghị Ban chấp hành công đoàn tại các đơn vị thuộc và trực thuộc công đoàn Bộ phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức người lao động và đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng cuộc vận động đóng góp công đức tập trung kinh phí để sớm hoàn thiện toàn bộ dự án cải tạo nâng cấp Khu hành Lễ Nghĩa trang Đường 9 Thành phố Đông Hà, Quảng Trị theo lời kêu gọi của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

 

Lãnh đạo Bộ Tài chính tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Cán Sự Đảng Bộ

Lời kêu gọi của Ban Cán Sự đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của những người tham dự buổi lễ, với tổng số tiền đóng góp bước đầu lên đến gần 200 triệu đồng. Đây cũng là tấm lòng của cán bộ, công chức khối cơ quan Bộ Tài chính tham dự buổi lễ này tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

NA

27/08/2014 5:00 CHĐã ban hành
Hội nghị trực tuyến Tin học - Thống kê ngành Tài chính lần thứ VHội nghị trực tuyến Tin học - Thống kê ngành Tài chính lần thứ V
Sáng ngày 24/05/2017, Bộ Tài chính tổ chức trực tuyến “Hội nghị Tin học Thống kê ngành Tài chính lần thứ V”. Hội nghị nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo và kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thống kê tài chính giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó góp phần xây dựng Bộ Tài chính điện tử được đồng bộ và thống nhất từ trung ương đến địa phương.

​Tham dự Hội nghị còn có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc và trực thuộc Bộ và 62 điểm cầu trực tuyến đơn vị tài chính địa phương trên cả nước.

1_ Bo truong.jpg 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre có các đồng chí: Hồ Huy Hải - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phan Tấn Phát – Trưởng phòng Tin học và Thống kê Sở Tài chính, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, Lãnh đạo Cục thuế cùng toàn thể cán bộ, công chức làm công tác tin học và thống kê của các cơ quan thuộc khối Tài chính tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, hội nghị Tin học - Thống kê ngành Tài chính lần thứ V với chủ đề “Xây dựng Bộ Tài chính điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” là một sự kiện quan trọng trong quá trình ứng dụng CNTT để hiện đại hoá ngành Tài chính, khẳng định ngành Tài chính sẽ tập trung phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực CNTT, bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, tận dụng tối đa lợi thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bộ trưởng khẳng định, trong giai đoạn vừa qua, ngành Tài chính đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để đạt được những thành tựu đó, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của hệ thống tin học và thống kê ngành Tài chính. 

2_ Cuc tin hoc.jpg 

Ông Đặng Đức Mai- Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính báo cáo kết quả tại Hội nghị

Cục trưởng Cục TH&TKTC, Đặng Đức Mai cho biết: Trong giai đoạn 2011-2015, công tác ứng dụng CNTT đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Các thủ tục hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp tập trung, thống nhất trên chuyên trang “Bộ Thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến” trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính. Đến hết năm 2016, tổng số thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 910 thủ tục, trong đó có 104 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 239 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

 Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử xây dựng hệ thống CNTT đồng bộ giữa cơ quan tài chính các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch.

Một số hình ảnh hội nghị:

20170524_082818.jpg 

20170524_082857.jpg 

20170524_082835.jpg 

20170524_082839.jpg 

20170524_082923.jpg

07/06/2017 4:00 CHĐã ban hành
Hướng dẫn tính lương với cán bộ hưởng lương nhà nướcHướng dẫn tính lương với cán bộ hưởng lương nhà nước
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/06/2016 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

​Theo quy định tại Thông tư này, từ ngày 01/05/2016, mức lương đối với cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập… được tính bằng mức lương cơ sở 1,21 triệu đồng/tháng nhân với số lương hiện hưởng.

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/05/2016 bằng 1,21 triệu đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng; mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu bằng 1,21 triệu đồng/tháng nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có). Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định hiện hành, mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01/05/2016 bằng 1,21 triệu đồng/tháng nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016.

Xem nội dung Thông tư 05/2016/TT-BNV ngày 10/06/2016, Thong_tu_05_2016_TT_BNV.doc

24/06/2016 3:00 CHĐã ban hành
Tiền lương đối với người lao động tại công ty có vốn góp nhà nướcTiền lương đối với người lao động tại công ty có vốn góp nhà nước
Theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, đơn giá tiền lương để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạm ứng lương cho người lao động trong công ty được xác định dựa theo quỹ tiền lương kế hoạch và điều kiện thực tế của công ty; quy chế trả lương và phân phối tiền lương được xây dựng gắn với mức độ đóng góp và hiệu quả thực hiện công việc của người lao động.

​Đối với người quản lý công ty chuyên trách, quỹ tiền lương được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch, các chỉ tiêu theo quy định và mức độ hoàn thành lợi nhuận kế hoạch, trong đó nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, người quản lý được tính thêm 2% tiền lương tương ứng với 1% lợi nhuận vượt, nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch. Với người quản lý công ty không chuyên trách, quỹ thù lao được xác định trên cơ sở số lượng người quản lý công ty, thời gian thực tế làm việc và mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách.

Về tiền thưởng, phúc lợi, Nghị định quy định, mức thưởng, phúc lợi được xác định dựa theo lợi nhuận hàng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. Trong đó, quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện. Quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch; trường hợp thấp hơn, tiền thưởng tối đa không quá 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016.

Xem nội dung Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016, Nghi_dinh_53_2016_ND_CP.doc

24/06/2016 3:00 CHĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2016Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2016
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 12 năm 2016 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 12 năm 2016 tại đây, Gia_vat_lieu_xay_dung_thang_12_nam_2016.PDF

11/01/2017 8:00 SAĐã ban hành
Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán nămThông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 137/2017/TT-BTC, 137_2017_TT_BTC.pdf

07/03/2018 5:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/06/2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máyNewQuyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/06/2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/06/2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

​Quyết định: 1112_1_20190709023014797790.PDF

15/07/2019 10:00 SAĐã ban hành
Quyết định số 2149/QĐ-BNV ban hành Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ.Quyết định số 2149/QĐ-BNV ban hành Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ.
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ.

​Xem chi tiết Quyết định số 2149/QĐ-BNV, Quyet_dinh_2149_Bo_Noi_vu.pdf

19/07/2017 2:00 CHĐã ban hành
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DN nhà nước và DN có vốn NNThông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DN nhà nước và DN có vốn NN
Ngày 15 tháng 12 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DN nhà nước và DN có vốn NN

​Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

Xem Thông tư 200/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DN nhà nước và DN có vốn NN,

200.2015.TT.BTC.pdf


Tải Thông tư 200/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DN nhà nước và DN có vốn NN, 200.2015.TT.BTC.rar

21/01/2016 2:00 CHĐã ban hành
CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 10 NĂM 2014CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 10 NĂM 2014
Ngày 29 tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình nợ công và xử lý nợ xấu,…

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng có những bước chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục đà phục hồi trên tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, tiếp tục xuất siêu. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao hơn nhiều so cùng kỳ. Giải ngân vốn ODA đạt khá. Thu hút vốn FDI tiếp tục chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt cao hơn cùng kỳ các năm trước, nhất là thu nội địa; chi theo dự toán và các nhu cầu phát sinh được bảo đảm. Nợ công trong giới hạn cho phép. An sinh xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

 Hinh2.jpg

(Nguồn: Chinhphu.vn)

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế như: tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn; sức mua tăng thấp; thị trường bất động sản phục hồi còn chậm. Tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành có tiến triển khá hơn nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Việc làm, thu nhập và đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn. Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, xã hội nước ta.

Trước tình hình đó, để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đã đề ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương nỗ lực thực hiện tốt một số nội dung như sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm chất lượng tín dụng theo mục tiêu đề ra; tăng cường kiểm soát hoạt động của hệ thống ngân hàng, kiên quyết thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém.

- Bộ Tài chính đôn đốc, kiểm tra thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, chuyển giá, gây thất thu thuế; tăng cường công tác chống buôn lậu; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm và hiệu quả.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển; tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích đầu tư tư nhân, hợp tác công - tư (PPP) để xây dựng công trình cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh xúc tiến thu hút vốn FDI, nhất là các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện môi trường; thực hiện các biện pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả các công trình sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi; rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng sử dụng vốn vay ODA kém hiệu quả.

- Bộ Công Thương đôn đốc thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ; nâng cao năng lực sản xuất, phấn đấu sản xuất vượt kế hoạch đối với các ngành lợi thế; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác, thúc đẩy xuất khẩu; tích cực đàm phán các Hiệp định thương mại tự do; phát triển thị trường nội địa, bảo đảm cung - cầu và chất lượng hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm; tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, ngăn chặn hoạt động buôn bán hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch sản xuất chăn nuôi phục vụ nhu cầu thị trường trong những tháng cuối năm; tăng cường phòng chống dịch bệnh nguy hiểm xảy ra đối với gia súc, gia cầm; phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với kiểm soát chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ xuất khẩu; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các phương án đối phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện các chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dạy nghề gắn với tạo việc làm đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Bộ Y tế chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; làm tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Các thành viên Chính phủ chủ động giải trình, tham gia thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết được Quốc hội thông qua; thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết trước Quốc hội và giải quyết các kiến nghị của cử tri; chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết để thực hiện đồng bộ ngay khi các luật, pháp lệnh có hiệu lực thi hành.

 

Ngoài ra, Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công trong thời gian tới. Theo đó, sẽ tập trung quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới (gồm vay của Chính phủ, vay được Chính phủ bảo lãnh và vay của chính quyền địa phương), bảo đảm trong giới hạn cho phép; sử dụng để đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu theo quy hoạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm hiệu quả và theo đúng quy định.

Nội dung trên được đề cập tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014./.

 

Nhựt Trường (QLCS)

12/11/2014 10:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2019
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 01/2019 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 01/2019, tại đây

19/02/2019 2:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 02/QĐ-STC ngày 05/01/2019 của Sở Tài chính về việc công bố công khai dự toán năm 2019 của Sở Tài chính Bến TreQuyết định số 02/QĐ-STC ngày 05/01/2019 của Sở Tài chính về việc công bố công khai dự toán năm 2019 của Sở Tài chính Bến Tre
Quyết định số 02/QĐ-STC ngày 05/01/2019 của Sở Tài chính về việc công bố công khai dự toán năm 2019 của Sở Tài chính Bến Tre

​Xem chi tiết nội dung Quyết định số 02/QĐ-STC, 02_QD_STC.pdf

10/01/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trịThông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị
Ngày 29 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

​Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2016 và thay thế Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Xem nội dung Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Thong_tu_58_2016_TT_BTC.pdf

Tập tin đính kèm, Thong_tu_58_2016_TT_BTC.rar

13/04/2016 9:00 SAĐã ban hành
Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

​Xem chi tiết nội dung Thông tư 64/2018/TT-BTC, 64_2018_TT_BTC.PDF

11/10/2018 2:00 CHĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2019
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 01/2019 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 01/2019, 425_1.PDF

19/02/2019 3:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Văn Phú – Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre
Quản lý Website: Ban biên tập Website
Địa chỉ: số 20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822552 * Fax: 0275.3827211